Επικοινωνήστε μαζί μας

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διευθυντής Εργαστηρίου:
Δρ Γεώργιος Λάππας
glappas [at] uowm.gr

Υπεύθυνη Ομάδας Επικοινωνίας:
Δρ Αναστασία Γιαννακοπούλου
ayannacopoulou [at] uowm.gr

Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Περιοχή Φούρκα – Μανιάκοι
52100 Καστοριά

Language