Η ομάδα επικοινωνίας συστήθηκε τον Νοέμβριο 2017 και δραστηριοποιείται στο πλαίσιο του Εργαστηρίου Ψηφιακών Μέσων και Στρατηγικής Επικοινωνίας του Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Αποτελεί ένα νέο εγχείρημα του Τμήματος και φιλοδοξεί να αναλαμβάνει τον σχεδιασμό, την οργάνωση και τη διαχείριση ολοκληρωμένων επικοινωνιακών εκστρατειών για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς, με έμφαση στα ψηφιακά εργαλεία: διαχείριση μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ολοκληρωμένη επικοινωνιακή υποστήριξη εκδηλώσεων, παραγωγή βίντεο και κινουμένων σχεδίων, φωτογραφία, γραφιστικά, ψηφιακές εκπομπές. Παράλληλα, η ομάδα επικοινωνίας διαχειρίζεται και παράγει περιεχόμενο για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Τμήματος.

Το όραμα του ακαδημαϊκού προσωπικού είναι να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στην ακαδημαϊκή κοινότητα και τον επαγγελματικό τομέα. Αυτό αποτελεί πρόκληση για τους προπτυχιακούς φοιτητές, καθώς τους εκθέτει σε πλήθος εμπειριών που τους προετοιμάζουν για την μετέπειτα πορεία τους στον επαγγελματικό στίβο. 

Συνεργατικό πνεύμα, δημιουργικότητα, καινοτομία, όρεξη για δουλειά, υπευθυνότητα, συνέπεια, είναι τα μυστικά μας για μια επιτυχημένη συνταγή επικοινωνίας!


Language