Μέλη της Ομάδας Επικοινωνίας του Εργαστηρίου Ψηφιακών Μέσων και Στρατηγικής Επικοινωνίας του Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας συμμετείχαν στην πρώτη διά ζώσης συνάντηση εργασίας για το σχέδιο “Οι Νέοι στις Περιφέρειες της Ευρώπης – Μεταλιγνιτική Εποχή και Ανάπτυξη –  Διάλογος, Καινοτομία και Δράσεις”. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε, στη Φλώρινα, στις 5 και 6 Ιουνίου 2021 στα γραφεία του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης – Europe Direct Δυτικής Μακεδονίας και του Ομίλου Ενεργών Νέων Φλώρινας.

Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας “Coal Regions in Transition” (Λιγνιτικές Περιοχές σε Μετάβαση) και καθώς η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας συμμετέχει στο αναπτυξιακό εγχείρημα για την ομαλή μετάβαση σε μια “καθαρή” ενεργειακά περιφέρεια, το Europe Direct Δυτικής Μακεδονίας και ο Όμιλος Ενεργών Νέων Φλώρινας έχουν αναλάβει μια σειρά πρωτοβουλιών με στόχο την ενεργή και εντατική συμμετοχή των νέων στη χάραξη καινοτόμων πολιτικών ομαλής μετάβασης της Περιφέρειας στη νέα εποχή οικονομίας και κοινωνίας σε συνεργασία με τους φορείς της αυτοδιοίκησης.

 Στόχοι του Σχεδίου

Οι δράσεις ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο του 2020 και έκτοτε εντατικοποιούνται σταδιακά, με κορύφωση το 1ο Συνέδριο-Φόρουμ Νεολαίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, που θα πραγματοποιηθεί στη Φλώρινα, τον Οκτώβριο 2021. Στο συνέδριο αυτό, θα συμμετέχουν περισσότεροι από 150 νέοι, οι οποίοι ζουν και δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Σκοπός του συνεδρίου είναι να αποτυπώσει την εγγενή διάθεση για μία σύγχρονη, επιστημονική και καινοτόμο παρέμβαση στο τοπίο των εξελίξεων της απολιγνιτοποίησης. Παράλληλα, θα περιγράψει τους λόγους φυγής των νέων από τον τόπο τους (brain drain) και τους λόγους που οδηγούν στην τεράστια συρρίκνωση της αγοράς εργασίας στη Δυτική Μακεδονία, κυρίως, όμως, θα προτείνει βιώσιμες και αποτελεσματικές λύσεις. Το σχέδιο υποστηρίζεται από το πρόγραμμα Erasmus+ (Βασική Δράση 3 (KA3/ΒΔ3): Ενίσχυση σε θέματα μεταρρυθμίσεων πολιτικής) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης – ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

 Συγκρότηση Τοπικών Ομάδων Εργασίας

Για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη υλοποίηση και ολοκλήρωση του σχεδίου, συγκροτήθηκαν Τοπικές Ομάδες Εργασίας για τις Π.Ε. Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας. Κάθε ομάδα εργασίας αποτελείται από 5 άτομα, που έχουν εμπειρία, οργανωτικές δεξιότητες και πρωτίστως διάθεση για προσφορά στην κοινωνία. Οι Τοπικές Ομάδες Εργασίας έχουν αναλάβει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Διάχυση της πληροφόρησης και της πρόσκλησης συμμετοχής στο σχέδιο στις τοπικές τους κοινωνίες.

β) Συμμετοχή στην επιλογή των συμμετεχόντων και των εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας για συμμετοχή στο διάλογο και στις εργασίες του 1ου Συνεδρίου – Φόρουμ.

γ) Προετοιμασία και καθοδήγηση των συμμετεχόντων με μεθόδους μη τυπικής μάθησης και συναντήσεις πληροφόρησης με ενημερωτικό υλικό και υποστήριξη από τον ΟΕΝΕΦ.

δ) Συχνή επικοινωνία με τους τοπικούς φορείς λήψης αποφάσεων και διοργάνωση συναντήσεων γύρω από ζητήματα και προτεραιότητες που θέτει το εν λόγω σχέδιο.

Συναντήσεις Τοπικών Ομάδων Εργασίας

Επιδεικνύοντας την απαιτούμενη προσαρμοστικότητα στις ιδιαίτερες συνθήκες της πανδημίας, οι Τοπικές Ομάδες Εργασίας εργάστηκαν διαδικτυακά, σε δύο κύκλους συναντήσεων τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο 2020 πάνω στις εξής θεματικές: α.Νέοι και Εργασία, β. Νέοι και Περιβάλλον και γ. Νέοι και Εκπαίδευση. Οι συζητήσεις διεξήχθησαν γύρω από θεματικά “τραπέζια” και κατέληξαν στη σύνταξη ενός κειμένου προτάσεων και επισημάνσεων με αφορμή τη Δημόσια Διαβούλευση του Master Plan για τη Δίκαιη Μετάβαση των Λιγνιτικών περιοχών της Δυτικής Μακεδονίας. Πρόκειται για μια ηλεκτρονική διαβούλευση που έχει ως απώτερο σκοπό να αναδείξει τους νεανικούς προβληματισμούς και να προτείνει πολιτικές για την ενδυνάμωση των νέων και των ευκαιριών τους στην περιοχή. Το τελικό κείμενο κατατέθηκε στην ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση για το Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης στα τέλη Νοεμβρίου 2020.

 1η διά ζώσης Συνάντηση Εργασίας

Η πρώτη διά ζώσης συνάντηση εργασίας (5-6 Ιουνίου 2021, Φλώρινα) είχε ως στόχο τον συντονισμό των αρμοδιοτήτων των Τοπικών Ομάδων Εργασίας και τον προγραμματισμό του 1ου Συνεδρίου-Φόρουμ Νεολαίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Ο Πρόεδρος του Ομίλου Ενεργών Νέων Φλώρινας κ. Κωνσταντίνος Φιλιππίδης, καλωσόρισε και ενημέρωσε τους συμμετέχοντες για το πρόγραμμα του παραπάνω Σχεδίου. Χαιρετισμό απηύθυνε και ο Επικεφαλής του Europe Direct Δυτικής Μακεδονίας κ. Κωνσταντίνος Στεργίου, ο οποίος πληροφόρησε τους παρευρισκόμενους για τις δράσεις του Φόρουμ Νεολαίας 2021 και συντόνισε τις δραστηριότητες της συνάντησης. Στη συζήτηση συμμετείχαν διαδικτυακά εκπρόσωποι από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ Youth Greece και το Eurodesk Greece, που πληροφόρησαν τους παρευρισκόμενους για όλες τις ευκαιρίες κινητικότητας με το πρόγραμμα Erasmus+.

Στην 1η διά ζώσης συνάντηση, όπου συμμετείχαν 30 νέοι από τις Τοπικές Ομάδες Εργασίας, προσδιορίστηκαν οι αρμοδιότητες της κάθε ομάδας ως το συνέδριο, αποτυπώθηκαν ιδέες για τη διάχυση της πληροφόρησης μέσω δημιουργίας δικτύου “πολλαπλασιαστών” και  έγινε μια πρώτη προσέγγιση του προγράμματος του Συνεδρίου. Ο σημαντικότερος άξονας της δράσης, η Διάχυση και η Επικοινωνία, προσεγγίστηκε μέσα από μια διαδικασία brainstorming σε ανάμεικτες ομάδες.

Στις συζητήσεις του διημέρου, συμμετείχαν δύο φοιτήτριες του Τμήματός μας, η Σοφία Σταματοπούλου και η Ιωάννα Σκρέτα, ενώ το Εργαστήριο Ψηφιακών Μέσων και Στρατηγικής Επικοινωνίας και η Ομάδα Επικοινωνίας θα συνδράμουν καθοριστικά στην επικοινωνία και τη διάχυση της πληροφορίας του Συνεδρίου.

Απώτερος στόχος με τις δράσεις αυτές είναι να δημιουργηθούν προϋποθέσεις για μια σειρά συζητήσεων μεταξύ των νέων και των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής στον τομέα της νεολαίας, με σκοπό την επίτευξη αποτελεσμάτων, που θα είναι χρήσιμα τόσο κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Σχεδίου όσο και για τη χάραξη πολιτικής στο επίπεδο της Περιφέρειας.


0 σχόλια

Αφήστε μια απάντηση

Σύμβολο κράτησης θέσης avatar

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Language